Chcete si čítať svoju Zoznam poštu vo Vašom obľúbenom poštovom klientovi?
Ponúkame Vám prístup k Vašim správam pomocou klasického POP3 rozhrania.

Typ Názov servera Port E-mailová adresa Zabezpečenie Metóda overenia
POP3 pop.zoznam.sk 110 uzivatelskemeno@zoznam.sk SSL - NIE heslo odosielané nezabezpečene
SMTP smtp.zoznam.sk 587 uzivatelskemeno@zoznam.sk TLS - NIE heslo odosielané nezabezpečene

Nastavenie POP3 a SMTP v programe Microsof Outlook 2013.

1. Kliknite na možnosť File – Súbor.

Kliknite na možnosť File – Súbor

2. Vyberte možnosť Add Account – Pridať konto.

Vyberte možnosť Add Account – Pridať konto.

3. Vyberte možnosť manuálne nastavenie.

Vyberte možnosť manuálne nastavenie.

4. Vyberte možnosť POP alebo IMAP.

Vyberte možnosť POP alebo IMAP.

5. Kliknite na More Settings – Ďalšie nastavenia.

Kliknite na More Settings – Ďalšie nastavenia.

6. Na záložke Server odosielanej pošty označte položku: Server odosielanej pošty SMTP vyžaduje overenie.

Na záložke Server odosielanej pošty označte položku: Server odosielanej pošty SMTP vyžaduje overenie.

7. Na záložke Spresnenie zmeňte číslo portu pre SMTP z 25 na 587. POP3 zostáva 110.

Na záložke Spresnenie zmeňte číslo portu pre SMTP z 25 na 587. POP3 zostáva 110.

8. Potvrďte nastavenie stlačením OK a Next – Ďalej. Kliknite na políčko Finish – Dokončiť.

Potvrďte nastavenie stlačením OK a Next – Ďalej. Kliknite na políčko Finish – Dokončiť.

9. Vyberte možnosť All folders – Všetky záložky a kliknite na Vašu E-mailovú adresu.

Vyberte možnosť All folders – Všetky záložky a kliknite na Vašu E-mailovú adresu.